Schutterij – Drumband Sint Jan in de prijzen bij OLS Born 2023

Op zondag 2 juli 2023 vond het Oud Limburg Schuttersfeest plaats, ditmaal georganiseerd in Born. Hoewel het zestal niet door is naar de kaveldag aanstaande zaterdag, kijkt Schutterij – Drumband Sint Jan Baexem terug op een leuke en geslaagde dag.

Traditiegetrouw begint de OLS-zondag met een écht schuttersontbijt. Het schuttersontbijt is niet alleen goed voor het vullen van de maag, maar ook om het teamgevoel en de saamhorigheid onder de vereniging te versterken. Daarnaast wordt ook het programma voor de dag kort besproken.

De optocht verliep goed voor onze vereniging. Met luid applaus tijdens en veel complimenten na de optocht waren we al erg tevreden met het resultaat. Dat gevoel werd versterkt toen de optochtuitslagen rond galmden over het OLS-terrein. Schutterij – Drumband Sint Jan Baexem viel in de prijzen! We behaalden een derde prijs in de categorie Beste Defilé Nieuwe Excercitie ongewapend. Een enorm groot compliment aan al onze leden die meeliepen in de optocht.

Ook het korpsschieten verliep in eerste instantie voorspoedig. Helaas miste één van onze schutters bij de laatste 18 punten een bölke, waardoor het OLS-avontuur helaas ophield voor ons zestal.

Het OLS is overigens nog niet helemaal voorbij voor onze vereniging: aanstaande zaterdag 8 juli neemt ons jeugd drietal nog deel aan het Jeugd OLS. Aanstaande woensdag om 19:00 uur oefent de jeugd nog bij ons schutterslokaal Op de Berg. We nodigen iedereen van harte uit om het drietal aan te komen moedigen.